relevante subsidieoproepen

Pendelfonds

Het Pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen en dit zonder collega's mee te nemen. Het Pendelfonds wil vooral het aandeel van fiets en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer doen stijgen.

Bedrijven of andere private instellingen kunnen de subsidie aanvragen. Lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen kunnen daarnaast indienen in samenwerking met een private partner. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van 200.000 euro. De projectduur is maximum 4 jaar.

Deadline: 

Het Pendelfonds is een jaarlijks terugkerende oproep. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website of via www.pendelfonds.be.


Creatieve mobiliteitsprojecten

Lanceert jouw vereniging een actie rond veilig of milieuvriendelijk verkeer? Promoten jullie het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets via een leuke campagne? Dan kan je hiervoor een projectaanvraag indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid.

Acties of onderzoek rond volgende zaken komen in aanmerking:

  • Verhogen van de verkeersveiligheid
  • Bevorderen van fietsen of openbaar vervoer
  • Stimuleren van milieuvriendelijke mobiliteit

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting, kunnen de subsidie voor een project aanvragen.

Deadline:

De oproep voor mobiliteitsprojecten van verenigingen is een jaarlijks terugkerende oproep. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website.


Duurzame mobiliteitsprojecten van scholen

Via deze subsidieoproep wil de Provincie Oost-Vlaanderen de Oost-Vlaamse scholen de kans geven om te werken aan verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit via educatieve en fietsstimulerende projecten. 

Wat komt in aanmerking?

  • Categorie 1: allerhande materiaal en educatieve voorstellingen
  • Categorie 2: aankoop van fietsen en uitbouw of vernieuwing van fietsinfrastructuur

Alle Oost-Vlaamse scholen met een instellingsnummer kunnen een project indienen. 

Deadline: indienen kan vanaf 1 maart 2018 tot uitputting krediet

Meer info: