SUBSIDIE DUURZAME BEDRIJVENTERREINEN

Bedrijvenverenigingen, samenwerkingen tussen minstens 5 kmo’s op een terrein of lokale besturen in samenwerking met bedrijven kunnen jaarlijks duurzame acties uitvoeren met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het subsidiebedrag bedraagt 20.000 euro (80%) en er wordt van de initiatiefnemers een eigen inbreng van 20% verwacht.

Deadline: Dit is een jaarlijks terugkerende subsidieoproep. De deadline is telkens 30 oktober. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website.


Provinciale subsidie ter ondersteuning van de detailhandel

Lokale besturen en handels- of middenstandsverenigingen kunnen jaarlijks een beroep doen op deze subsidie door acties te ondernemen om de detailhandel in hun stad/gemeente te stimuleren.

De subsidie bedraagt tot 10.000€ voor lokale besturen en tot 5.000€ voor handels- en middenstandsverenigingen. Van de initiatiefnemers wordt een eigen inbreng van 20% verwacht.

Deadline: Dit is een jaarlijks terugkerende subsidieoproep. De deadline is telkens 30 september. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website.