Relevante subsidieoproepen

Natuur in je buurt

Vlaams minister Schauvliege en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) lanceren jaarlijks deze oproep om vernieuwende groenprojecten in te dienen. Via deze oproep ondersteunt Vlaanderen projecten van lokale besturen die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij de mensen en in de bebouwde, verstedelijkte omgeving.

De Vlaamse laureaat kan tot 250.000€ ontvangen, de provinciale laureaten 50.000€.

Deadline: Dit is een jaarlijks terugkerende subsidieoproep. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website.


Gemeenten voor de toekomst

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) en het Fonds Duurzame Materialen en Energiebeheer (FDME) roepen op om lokale projecten in te dienen om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

Jaarlijks worden twee oproepen gepubliceerd; een lokale onder de naam ‘gemeente voor de toekomst’ en een regionale.

  • De lokale oproep roept gemeenten op om projecten in te dienen rond één of meerdere van deze thema’s: energie, materialen-beheer, mobiliteit, voeding of landbouw en duurzaam ruimtegebruik. De subsidie bedraagt 2.500€.
  • Voor de regionale oproep ligt de nadruk op vernieuwende transitieprojecten en kan tot 50.000€ subsidie worden verkregen.

Deadline: Dit zijn jaarlijks terugkerende subsidieoproepen. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website.