relevante subsidieOPROEPEN

Leader

Leader Vlaamse Ardennen focust op volgende thema’s:

  • landbouw- en natuureducatie,
  • leefbare dorpen
  • promotie en profilering van de streekidentiteit

Open ruimte is de belangrijke rode draad die daar doorheen loopt. Lokale besturen kunnen steeds acties opzetten rond deze thema’s en tot 65% cofinanciering krijgen voor hun project.

Meer info: de volgende reeks oproepen volgt in voorjaar 2019.


Omgevingskwaliteit (OKW)

Binnen de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus kunnen jaarlijks projectideeën worden ingediend. Zowel samenwerkingsprojecten als investeringsprojecten rond de thema’s armoede, klimaat en werkgelegenheid komen aan bod. Elk project moet een sterke link met de landbouw of platteland hebben.

Behalve Aalst kunnen alle lokale besturen uit onze regio een project indienen.

Meer info over de volgende oproepen volgt en vind je op deze website.


Buurten op den Buiten (KBS)

Verenigingen van buurtbewoners kunnen samen met lokale besturen projecten uitschrijven die de spontaniteit en sociale contacten tussen buurtbewoners aanwakkeren.

De Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij geven daarvoor tot 5.000€ financiële ondersteuning.

Deadline: dit is een jaarlijks terugkerende oproep. Nieuws over de volgende oproep vind je via deze website.