In het Streekpact wordt onze sociaal-economische toekomstvisie voor de regio beschreven. De betrokken overheden, sociale partners en andere regionale organisaties zetten in 2013 hun schouders onder deze ambities voor de regio.

Het huidige Streekpact "Duurzaam en innovatief ondernemen en werken in Zuid-Oost-Vlaanderen" zet 6 focuspunten centraal en loopt nog tot 2018.

  1. Innovatieve zorgzame regio
  2. Lokaal ondernemerschap
  3. Kwalitatief wonen
  4. Mobiliteit
  5. Opleiding en werken
  6. Zorg - focus op ouderenzorg

Deze gedragen visie vormde de inspiratie voor ons ESF-dossier "Versterkt streekbeleid".