gezamenlijke ambitie


SOLVA, de streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen, wordt steeds meer onze partner-in-crime om projecten en dossiers aan te pakken. Denk maar aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, gemeenschappelijke infosessies over subsidiemogelijkheden, opmaak van integrale detailhandelsplannen, gezamenlijke events, …

Door de jaren heen is het besef gegroeid dat een versterkte samenwerking tussen SOLVA en Streekoverleg een duidelijke win-win voor de regio kan betekenen. Door de werkingen van beide organisaties op elkaar af te stemmen, kunnen we efficiënter, gestructureerder en professioneler tewerk gaan in het belang van de regio.

Ontdek hier onze ambities voor Zuid-Oost-Vlaanderen.