Leader is een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland door samenwerking.

Vanuit een bottom-up methodiek richt het programma zich via oproepen naar lokale actoren om vernieuwende plannen te maken. Leader helpt hen om ze financieel mee uit te voeren.

Het Streekoverleg is lid van de Plaatselijke Groep en de Technische Werkgroep van Leader Vlaamse Ardennen. Deze werkgroepen beoordelen en adviseren projecten op hun aansluiting bij de Leader-doelstellingen. Op die manier geven we mee een boost aan duurzame projecten in de regio.

Slechts een deel van onze regio valt onder dit Leadergebied: