Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm zijn een actief engagement aangegaan om de Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Daarom ondertekenden zij op 27 januari 2017 het Burgemeestersconvenant.

Eén ding is namelijk zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken.

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en Streekoverleg gaan de 13 gemeenten daarom tegen 2030 voor 40% minder CO2-uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. 

Zij zullen ook maatregelen uitwerken die de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) kunnen verzachten.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeenten, de Provincie, …
Het gaat duidelijk om een inclusieve aanpak waarbij op allerlei maatschappelijke vlakken (ruimtelijke ordening, energie, ondernemen, leven, …) serieuze stappen vooruit gezet moeten worden. Daarom sleutelden we aan een gezamenlijk klimaatactieplan.

Participatie voorop

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is een zaak van iedereen. Een sectoroverschrijdende en participatieve aanpak is daarbij zeer belangrijk. Daarom werd voor de opmaak van dit klimaatplan een intensief traject doorlopen in een periode van elf maanden. Iedereen kon meedenken: inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers, experten en interne en externe stakeholders en uiteraard stedelijke en gemeentelijke diensten en beleidsmakers. In totaal werden 58 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij een 1000-tal mensen waren betrokken. 

Resultaat van het traject

Meer dan 3000 ideeën die werden gebundeld tot 68 maatregelen en 327 concrete acties. Een sterk doorgedreven maar haalbaar plan.

Het klimaatplan bestaat uit 2 luiken; een mitigatieluik en een adaptatieluik:

In de zomer van 2018 keurden de gemeenteraden van de 13 steden en gemeenten het voorliggende klimaatplan goed. 

15/06/2018 - Van links naar rechts: Jenne De Potter (burgemeester Zottegem), Lieven Latoir (burgemeester Sint-Lievens-Houtem), Roland Uyttendaele (burgemeester Lede), Hugo De Waele (burgemeester Erpe-Mere), Luc Dupont (burgemeester Ronse), Ilse Uyttersprot (voorzitter SOLVA), Marleen Gyselinck (waarnemend burgemeester Brakel), Karen De Colfmacker (burgemeester Zwalm), Jurgen Soetens (burgemeester Lierde), Guido De Padt (burgemeester Geraardsbergen)
Ontbrekend: Jo Fonck (burgemeester Denderleeuw), Veerle Baeyens (burgemeester Haaltert), Johan Van Tittelboom (burgemeester Herzele), Joris Nachtergaele (burgemeester Maarkedal)

en nu...actie

De regio moet collectief op CO2-dieet. Jaarlijks stoten de 13 steden en gemeenten uit het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen immers 850.000 ton CO2 uit. En dat kan minder. Hoe? Dat toonden de 13 burgemeesters en schepenen heel duidelijk op een persconferentie eind september 2018. Op de voorstelling van het klimaatplan werd ook concreet toegelicht hoe we de regio weerbaar kunnen maken tegen de klimaatverandering. Daarna vertrok het plan via de klimaatmobiel naar Brussel om het af te geven aan de Europese Commissie. Nog dit najaar starten we met de uitvoering van het plan.

Doe ook mee!

Maak je kenbaar als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer op klimaatgezond@so-lva.be. Wij contacteren je dan graag bij de uitvoering van het klimaatplan.

 

Volg het project zeker ook via Facebook en Twitter!