Sinds mei 2019 engageren alle 21 steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen zich in het project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen'. Dit geeft een belangrijk signaal en toont een bereidheid om acties uit te rollen in het kader van het klimaat die ook de Europese klimaatdoelstellingen helpen realiseren.

Want één ding is zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. We kunnen wél nog maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken. 

Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA en Streekoverleg gaan deze 21 gemeenten daarom tegen 2030 voor 40% minder CO2-uitstoot op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Zij zullen ook maatregelen uitwerken die de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals erosie, wateroverlast of verdroging) kunnen verzachten.

Dit engagement van de 21 steden en gemeenten verliep in een aantal stappen.

Een overzicht

2014-2016: VOORLOPERS

Vijf gemeenten, namelijk Aalst, Kluisbergen, Kruisem, Ninove en Oudenaarde vormden de voorlopers voor onze regio. In de periode 2014-2016 sloten zij één voor één klimaat- of energieactieplannen af waarbij werd gestreefd naar 20% minder CO2 tegen 2020 of naar een energieneutrale gemeente (Kruishoutem).

27.01.2017: start project klimaatgezond zuid-oost-vlaanderen

Ondertekening Europees Burgemeestersconvenant door 13 steden en gemeenten: Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm. Zij engageren zich hiermee om samen een regionaal klimaatactieplan op te maken.

2017-2018: samen voor een klimaatgezonde toekomst!

Voor de opmaak van het regionale klimaatplan werd samen met inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeenten, de Provincie, ... een intensief traject doorlopen. In totaal werden 58 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij een 1000-tal mensen waren betrokken. 

MEI 2018: AMBITIEUS MAAR HAALBAAR REGIONAAL KLIMAATPLAN

Na een traject van 11 maand met alle stakeholders ligt het regionaal klimaatplan op tafel. Dit plan bestaat uit 2 luiken; een mitigatieluik en een adaptatieluik.

Meer dan 3000 ideeën die werden gebundeld tot 68 maatregelen en 327 concrete acties. Het gaat duidelijk om een inclusieve aanpak waarbij op allerlei maatschappelijke vlakken (ruimtelijke ordening, energie, ondernemen, leven, …) serieuze stappen vooruit gezet moeten worden.

ZOMER 2018

De gemeenteraden van de 13 steden en gemeenten keuren het voorliggende regionale klimaatplan goed. Tijdens een persvoorstelling in september 2018 toonden de 13 steden en gemeenten hoe de regio op CO2-dieet kan gaan en hoe we de regio weerbaar kunnen maken tegen de klimaatverandering. 

Daarna vertrok het plan via de klimaatmobiel naar Brussel om het af te geven aan de Europese Commissie.

voorjaar 2019

De overige 8 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten stappen ook in het project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen'.

De 5 voorlopers (Aalst, Kluisbergen, Kruisem, Ninove en Oudenaarde) richten nu hun blik op 2030 en tillen hun klimaatplan hoger met ambitieuzere doelstellingen (40% minder CO2-uitstoot in plaats van 20% én de opmaak van een adaptatieplan). Voor Horebeke, Oosterzele en Wortegem-Petegem is het officiële engagement voor het klimaat helemaal nieuw. Zij zullen in 2019-2020 een eigen klimaatplan schrijven. 

uitvoering op maat van de regio

Samenwerken over de gemeentegrenzen heen zorgt voor een efficiënter klimaatbeleid met meer impact. In een regionaal netwerk zullen de lokale besturen expertise delen en overgaan tot de uitvoering van maatregelen.

Uit het regionale klimaatplan kwam een top 20 van prioritaire maatregelen naar voor die in de komende 3 jaar zullen worden voorbereid en uitgerold op eigen grondgebied. Alle 21 besturen engageren zich om trekker te zijn van 3 maatregelen.

Doe ook mee!

Maak je kenbaar als geëngageerd bedrijf, school, vereniging, burger, gezin, landbouwer, freelancer op klimaatgezond@so-lva.be. Wij contacteren je dan graag bij de uitvoering van het klimaatplan.

 

Volg het project zeker ook via Facebook en Twitter!