Broeikas is een koepelorganisatie die kansen creëert voor jongeren om ondernemend(er) te worden. De koepel biedt een context waarin jongeren ondernemerschap kunnen ervaren en uitgedaagd worden in hun eigen ondernemerschap of ondernemingszin.

Enkele van de vele initiatieven van Broeikas: de Ondernemersaward, Meet-ups tussen jonge (student-)ondernemers, workshops en ontmoetingscafés.

Broeikas is een partnerschap tussen Hogeschool Gent, Odisee en Stad Aalst, met steun van EFRO, Vlaio en Provincie Oost-Vlaanderen. Het Streekoverleg is al jaren lid van het ondersteunend netwerkteam voor deze werking.