Samen staan we sterker, dat is duidelijk.

Streekoverleg is al jaren de partner van verschillende initiatieven in de regio. Van streekontwikkeling over klimaatinitiatieven tot zorggerelateerde organisaties.

Soms nemen we enkel een ondersteunende rol op, andere keren behartigen we de belangen van de regio. Altijd gaan we uit van de kracht van het samenbrengen van onze en externe expertise.

We gunnen je een blik op onze partnerschappen met: