Vanuit onze drie werkdomeinen arbeidsmarkt, lokale economie en mobiliteit zetten we (ad-hoc) samenwerkingen op met een elftal andere organisaties actief in Zuid-Oost-Vlaanderen.

Eén van de grote knelpunten is dat niet elke regionale organisatie hetzelfde werkingsgebied heeft.
Vaak zijn voor hetzelfde domein twee organisaties actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (bv. Toerisme, Logo, RWO). Nog vaker sluiten ook gemeenten en steden van buiten de regio aan.

In onderstaande presentatie wordt dit knelpunt duidelijk.

De 11 betrokken regionale organisaties, aan je voorgesteld via 1 klik op het logo: