Zuid-Oost-Vlaanderen sociaal economisch versterken, dat is ons doel. Als onafhankelijk platform bouwen we aan een actief netwerk dat werkgelegenheid, economie en mobiliteit regionaal ondersteunt en stimuleert.  

Hoe doen we dit?

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werkt vanuit een open overlegstructuur met 23 lokale besturen, sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen en andere stakeholders zoals SOLVA en VDAB. We stemmen onze werking af op de noden en de eigenheid van de regio op socio-economisch vlak. In overleg met onze partners realiseren we concrete acties en projecten op een deskundige manier.

Onze concrete acties

Hoe vertalen we onze missie en visie nu concreet?

Je vindt er alles over op deze pagina's: