Hoe SOLVA en Streekoverleg de krachten bundelen voor een sterke streek

SOLVA en Streekoverleg willen het verschil maken voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Enerzijds door onze eigen werkingen te optimaliseren en zo een betrouwbare partner te blijven voor onze steden en gemeenten. Anderzijds door voluit te gaan voor intergemeentelijke samenwerking als middel om de regio te versterken. Doel is om er tegen mei 2019 te staan met een gemeenschappelijke visie op de toekomst van Zuid-Oost-Vlaanderen en een gedurfd actieplan. We doen dit door een traject af te leggen met alle stakeholders uit de regio; we rijden onze koers naar de toekomst.

SOLVA | Streekoverleg als krachtige partner

SOLVA en Streekoverleg probeerden tot nu toe elk op hun eigen manier bij te dragen tot een dynamische, ondernemende, zorgzame regio. Maar in 2016 groeide het besef dat we dit nog veel efficiënter, gestructureerder en professioneler kunnen doen als we de krachten zouden bundelen. De eerder thematische en verbindende aanpak van Streekoverleg, valt perfect te combineren met de krachtdadige en kwaliteitsvolle dienstverlening van SOLVA.

Daarom rijden we nu deze koers. Om vanaf mei 2019 te trappen als één team, met één visie en met de regio als de winnaar voor ogen.

Intergemeentelijke samenwerking als krachtige tool

SOLVA en Streekoverleg hebben ambitie. De wil om de regio koploper te laten zijn, om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die voor ons liggen. Maar we kunnen dit niet alleen realiseren. We pleiten daarom met volle overtuiging voor meer regionale samenwerking. Met alle beleidsmakers en bruggenbouwers in de regio. Omdat dit mogelijkheden biedt voor de individuele steden en gemeenten, de regionale organisaties maar vooral voor de regio.

Van ambitie naar realisatie

 
Hoe dit allemaal vorm kan krijgen? Door ons te concentreren op de realisatie van deze 3 grote ambities:

  1. Leefbare kernen
  2. Werk in eigen streek
  3. Open ruimte vrijwaren

Deze thema’s verwoorden de fundamentele uitdagingen voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Samen met alle belangrijke stakeholders zoeken we in het voorjaar van 2019 naar werkende oplossingen om dit toekomstbeeld te realiseren.

Krijg in deze publicatie volledig zicht op onze ambities voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

We toetsten onze ambities eind september al even af bij enkele organisaties actief in de regio. Duidelijk werd dat zij vanuit hun eigen werking zeker aansluiting vinden bij onze ambities. De sociale partners, Leader Vlaamse Ardennen, Logo Dender, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, RWO Oudenaarde, Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Streekmotor23, Toerisme Vlaamse Ardennen, VDAB en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender zijn alvast bereid om samen met ons de rit uit te rijden naar een sterke toekomst voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

En nu?

Nu werken we volop aan onze fusie om er te staan als vernieuwde en krachtige partner voor regionale samenwerking.

We gaan in het voorjaar van 2019 ook graag het gesprek aan met alle lokale beleidsmakers en andere stakeholders om antwoorden te zoeken over gemeentegrenzen heen.

In mei 2019 staan we klaar voor de regio met een gemeenschappelijke visie op de toekomst van Zuid-Oost-Vlaanderen en een solide plan van aanpak. Een plan dat we de komende jaren in de regio met volle overtuiging en goesting én met onze partners willen uitrollen.