Hoe SOLVA en Streekoverleg de krachten bundelen voor een sterke streek

SOLVA en Streekoverleg willen het verschil maken voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Enerzijds door onze eigen werkingen te optimaliseren en zo een betrouwbare partner te blijven voor onze steden en gemeenten. Anderzijds door voluit te gaan voor intergemeentelijke samenwerking als middel om de regio te versterken. 

SOLVA | Streekoverleg als krachtige partner

SOLVA en Streekoverleg probeerden tot nu toe elk op hun eigen manier bij te dragen tot een dynamische, ondernemende, zorgzame regio. Maar in 2016 groeide het besef dat we dit nog veel efficiënter, gestructureerder en professioneler kunnen doen als we de krachten zouden bundelen. De eerder thematische en verbindende aanpak van Streekoverleg, valt perfect te combineren met de krachtdadige en kwaliteitsvolle dienstverlening van SOLVA. Daarom rijden we nu samen een koers naar de toekomst. 

Intergemeentelijke samenwerking als krachtige tool

SOLVA en Streekoverleg hebben ambitie. De wil om de regio koploper te laten zijn, om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die voor ons liggen. Maar we kunnen dit niet alleen realiseren. We pleiten daarom met volle overtuiging voor meer regionale samenwerking. Met alle beleidsmakers en bruggenbouwers in de regio. Omdat dit mogelijkheden biedt voor de individuele steden en gemeenten, de regionale organisaties maar vooral voor de regio.

Van ambitie naar realisatie

 
Hoe dit allemaal vorm kan krijgen? Door ons te concentreren op de realisatie van deze 3 grote ambities:

  1. Leefbare kernen
  2. Werk in eigen streek
  3. Open ruimte vrijwaren

Deze thema’s verwoorden de fundamentele uitdagingen voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Samen met alle belangrijke stakeholders zoeken we naar werkende oplossingen om dit toekomstbeeld te realiseren.

Krijg in deze publicatie volledig zicht op onze ambities voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

We toetsten onze ambities eind september 2018 al even af bij enkele organisaties actief in de regio. Duidelijk werd dat zij vanuit hun eigen werking zeker aansluiting vinden bij onze ambities. De sociale partners, Leader Vlaamse Ardennen, Logo Dender, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, RWO Oudenaarde, Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Streekmotor23, Toerisme Vlaamse Ardennen, VDAB en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender zijn alvast bereid om samen met ons de rit uit te rijden naar een sterke toekomst voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

En nu?

In mei 2019 organiseerden we ons regiocongres "Koers naar de toekomst" als afsluiter van ons visietraject. Het hele programma was opgebouwd rond de 3 strategische lijnen

De komende jaren werken we samen met SOLVA, de lokale besturen en regionale partners met volle goesting aan de realisatie van deze krachtlijnen.