Volgende bestuursorganen zorgen voor een goede werking van het samenwerkingsverband:

REGIORAAD

De Regioraad functioneert als een algemene vergadering en stuurt op de grote lijnen.

Tijdens de eerste Regioraad op 17 februari 2017 werd Jenne De Potter (stad Zottegem) aangesteld als voorzitter. Hij wordt hierbij geflankeerd door ondervoorzitters Véronique Fontaine (stad Geraardsbergen) en Jan Van Gyseghem (Voka Oost-Vlaanderen). 

Maken deel uit van de Regioraad: de 23 lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de sociale partners, VDAB, Solva en de regionale parlementairen (als waarnemend lid). Afhankelijk van de agenda wordt de Regioraad aangevuld met externe experten.

De voltallige ploeg van de Regioraad voor Zuid-Oost-Vlaanderen zie je hieronder in beeld.

 

Bestuurscomité

De leden van het Bestuurscomité worden gekozen uit de vertegenwoordigers van de Regioraad. 

Het Bestuurscomité telt verhoudingsgewijs vertegenwoordigers van lokale besturen, sociale partners en andere partners. Ook hier neemt Jenne De Potter het voorzitterschap op.

Het Bestuurscomité vormt het dagelijks bestuur. Dit overlegorgaan zet de uitdagingen voor het streekbeleid om in concrete taakstellingen. De leden van het Bestuurscomité volgen de lopende projecten nauw op, sturen bij waar nodig en bewaken de vooropgestelde timing.

 

Thematische Werkgroepen

De uitvoering van de projecten en acties zal gebeuren in drie actieve thematische werkgroepen. We richtten hiervoor volgende werkgroepen op:

Elke werkgroep bestaat uit een evenwichtige mix van zowel mandatarissen als ambtenaren vanuit de steden én (kleinere) gemeenten, aangevuld met sociale partners en andere belangrijke regionale spelers. 

Wanneer nodig, nodigen we ook externe experten uit.