Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werkt met de steun van:


Al meer dan 20 jaar zet Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen in op een sociaal-economisch sterkere streek. We doen dit door overleg met de 23 lokale besturen, sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Solva en VDAB. Vanaf 2017 kunnen we ook zelf acties opstarten en uitvoeren.

Via duurzame partnerschappen proberen we oplossingen te vinden voor regiogebonden vraagstukken zoals:

  • Hoe realiseren we een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt van bepaalde doelgroepen van werkzoekenden? 
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze bedrijven (van grote KMO's tot eenmanszaken) op een duurzame manier kunnen blijven en groeien? 
  • Hoe komen we tot een meer duurzaam woon-werkverkeer? En hoe moet dat gebeuren in een eerder landelijke context?
 

Versterkt streekbeleid

Sinds 1 januari 2017 pakken we deze uitdagingen samen met onze partners aan in een nieuw kader: het ESF-project "Versterkt streekbeleid".

Dankzij subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen kunnen we zeker tot eind juli 2019 acties ontwikkelen én uitvoeren rond volgende focuspunten: 

  • Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio
  • Mobiliteit als noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling
  • Een optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en Solva zorgen voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Alle acties van het ESF-project Versterkt streekbeleid op een rijtje:

MEER WETEN OVER STREEKOVERLEG?

De fundamenten van onze organisatie op een rij: