Zuid-Oost-Vlaanderen verder versterken via verlengd project ESF Versterkt streekbeleid

Sinds 2017 werkt Streekoverleg samen met trekkende partners SOLVA en VOKA aan een vernieuwd streekbeleid. We werkten in deze periode hard aan acties rond tewerkstelling, lokale economie en ondernemerschap en mobiliteit die de regio Zuid-Oost-Vlaanderen ten goede komen.

Via duurzame partnerschappen proberen we oplossingen te vinden voor regiogebonden vraagstukken zoals:

  • Hoe realiseren we een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt van bepaalde doelgroepen van werkzoekenden?  
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze bedrijven (van grote KMO's tot eenmanszaken) op een duurzame manier kunnen blijven en groeien?  
  • Hoe komen we tot een meer duurzaam woon-werkverkeer? En hoe moet dat gebeuren in een eerder landelijke context? 

Dat konden we realiseren dankzij subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen via het ESF-project Versterkt streekbeleid. Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA zorgden voor de jaarlijkse nodige cofinanciering.

Verderzetting van het project

Dit project liep echter af op 31 juli 2019. Nu we nog heel wat sterke toekomstplannen hebben voor de regio en op koers zitten, is er gelukkig een alternatief. De beslissing viel dat alle huidige samenwerkingsverbanden Versterkt streekbeleid hun werking nog voor een jaar kunnen verder zetten.

Tijdens deze nieuwe periode kunnen we een aantal nieuwe accenten leggen.

We leggen in dit verlengingsdossier een duidelijke focus op de regio Zuid-Oost-Vlaanderen als voorbeeldregio en we zullen lokale besturen nog meer stimuleren en ondersteunen om hefboomprojecten op te starten.

Ons verlengingsdossier werd ondertussen goedgekeurd door het Managementcomité van ESF en dus kunnen we onze koers naar de toekomst met vernieuwde energie verderzetten!

Terug naar lijst