Vervoerregio Vlaamse Ardennen schiet uit de startblokken

Woensdag 12 december kwam de ambtelijke vervoerregioraad van de Vlaamse Ardennen voor het eerst bijeen in de gebouwen van SOLVA|Streekoverleg in Sint-Lievens-Houtem. De vervoerregioraad wordt hét forum voor intergemeentelijk mobiliteitsoverleg. De ruime opkomst van de 15 betrokken steden en gemeenten onderstreept het belang van dit moment.

In de vervoerregio gaan steden en gemeenten samen met de Vlaamse overheid en andere relevante actoren aan de slag om de krijtlijnen van het mobiliteitsbeleid voor de regio uit te zetten: van openbaar vervoer tot logistieke stromen, van het bovenlokaal fietsnetwerk tot mobipunten.

De regierol ligt bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, maar in nauwe interactie met het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en de Vlaamse Waterweg. Op deze eerste vervoerregioraad waren dan ook al deze actoren aanwezig om toelichting te geven en de vragen van de lokale besturen te beantwoorden.

In 2019 gaan de vervoerregioraden volop aan de slag, op ambtelijk én bestuurlijk niveau, om over de gemeentegrenzen heen een regionaal mobiliteitsplan op te stellen.

Meer weten? Kijk eens hier of op www.basisbereikbaarheid.be of neem contact op met Ewout Depauw, onze stafmedewerker mobiliteit via edepauw@streekoverlegzov.be of 053 60 77 02.

Terug naar lijst