VDAB volgt afgestudeerden in hun zoektocht naar een eerste job


Elk jaar publiceert VDAB het schoolverlatersrapport. Deze studie bekijkt de match tussen de verschillende studierichtingen en de tewerkstellingskansen die zij bieden. De editie voor 2017 is ondertussen klaar en is online beschikbaar.

Uit het rapport blijkt dat het bijzonder moeilijk is om een eerste job te vinden zonder enige kwalificatie op de arbeidsmarkt. Meer dan 1 op 3 is op zoek naar werk een jaar na het schoolverlaten. Het behalen van een getuigschrift of een diploma blijft dus hét toegangsticket tot de arbeidsmarkt.

De studie bevat de basisresultaten. Via een interactieve online toepassing zijn de detailgegevens per studierichting beschikbaar.

Terug naar lijst