Taalachterstand? Tijd voor actie!

ANDERSTALIGE WERKZOEKENDEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

  • Het juiste diploma
  • Voldoende ervaring of kennis
  • Een eigen vervoermiddel dat je van thuis tot op je werk brengt

Het zijn slechts enkele zaken die een belangrijke rol spelen bij het vinden van een job. Maar ook voldoende kennis van het Nederlands brengt die begeerde job een stap dichterbij.

En hier wringt het schoentje voor een bepaalde groep van werkzoekenden in Aalst, Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Ronse.

Taalkloof in cijfers

(Cijfers Arvastat/VDAB – mei 2017)

De regio telt in totaal iets meer dan 11.200 niet-werkende werkzoekenden, waarvan bijna 20% een taalachterstand heeft. Ter vergelijking: in Vlaanderen bedraagt dit 17,62%.

Aalst, Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Ronse kennen een sterke concentratie van werkzoekenden die geen of een beperkte kennis van het Nederlands hebben. Daarom heeft in die gemeenten zelfs 20% tot 40% van de werkzoekenden een taalachterstand.

Het is dan ook een werk van lange adem om dit probleem in te dijken. 

Kansen om taalachterstand aan te pakken

Wellicht biedt de boomende arbeidsmarkt deze werkzoekenden vandaag al meer mogelijkheden om een job te vinden.

Het Streekoverleg steekt zelf ook de handen uit de mouwen. In het kader van Concordia 2020 wisselden we op 7 juni met de belangrijkste spelers ervaringen uit rond deze thematiek. De stad Geraardsbergen en zes aanbieders van taalopleidingen deden tijdens dit overleg een aanzet tot actieplan en spraken alvast het volgende af:

  • Tweede helft van 2018: opmaak van een overzicht van het aanbod inzake aanleren Nederlands
  • Najaar 2018: vervolgoverleg
  • Ondertussen: uitwerken van een voorstel om good practices van bedrijven te belichten. Met als doel: andere bedrijven en ondernemingen stimuleren om deze groep werkzoekenden kansen te geven

We organiseren dergelijk taaloverleg dit najaar ook in Ronse.

Terug naar lijst