Sterkere samenwerking voor een sterkere streek

Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen neemt in 2017 ook echt een nieuwe start.

Een hervorming van het streekbeleid legde de focus op een sterke sociaal-economische regio.

De rode draad in ons vernieuwde verhaal is de versterkte samenwerking tussen het Streekoverleg, lokale besturen, provincie, sociale partners, streekontwikkelingsintercommunale Solva en andere regionale partners.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) financiert deels het project.

Rond deze thema’s zal het samenwerkingsverband werken:

  • Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio
  • Mobiliteit als noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling en
  • Optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Als kers op de taart breidt het werkingsgebied uit; ook Gavere en Oosterzele sluiten zich nu aan!

Terug naar lijst