Schoolverlaters en knelpuntberoepen in de regio

Op vraag van het Streekoverleg gaf Tomas Quathoven, arbeidsmarktexpert VDAB Oost-Vlaanderen, op 30 november 2017 een toelichting over de problematiek matching onderwijs-arbeidsmarkt. Daarnaast werd ook ingegaan op de knelpuntberoepen. En dit telkens met focus op de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Wat leerden we bij?

  • 11% van de schoolverlaters is na één jaar nog werkloos. De helft ervan heeft wel al enige vorm van werkervaring opgedaan.
  • Er is veel meer nood aan gespecialiseerde profielen dan vroeger.
  • De kleinhandel is met 12.465 jobs de grootste sector. Een opmerkelijk cijfer en zeker afwijkend van veel andere regio’s.
  • Het grootste knelpunt zijn de ‘surplusberoepen’.

Duik via onze website dieper in de problematieken knelpuntberoepen en schoolverlaters.

Terug naar lijst