Samenwerken voor een sterke streek

design by Superset - www.wearesuperset.be

Drie grote uitdagingen voor de regio, dat is waarmee SOLVA en Streekoverleg eind september naar de beleidsmakers en bruggenbouwers in Zuid-Oost-Vlaanderen stapten.

De toekomst van onze regio ligt voor ons in het streven naar

  • leefbare kernen
  • vrijwaren van de open ruimte en
  • werk in eigen streek

Dat maakten we duidelijk naar lokale politici en organisaties actief in onze regio door onze ambities uit te schrijven. Onze boodschap? Dat we dit droombeeld enkel kunnen bereiken als we iedereen mee op de kar krijgen.

Op een netwerkmoment met enkele organisaties actief in de regio bleek duidelijk dat zij vanuit hun werking zeker aansluiting vinden bij de voorgelegde uitdagingen. De sociale partners, Leader Vlaamse Ardennen, Logo Dender, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, RWO Oudenaarde, Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Streekmotor23, Toerisme Vlaamse Ardennen, VDAB en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender zijn alvast bereid om samen met ons de nodige stappen te zetten naar een sterke toekomst voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

We gaan dit najaar ook graag het gesprek aan met alle lokale beleidsmakers en andere stakeholders om samen te bouwen aan een duurzame, dichtbije, mobiele, zorgzame en ondernemende regio.

Hoe willen we samen gaan voor een sterke streek? Je leest het hier:

Terug naar lijst