Positieve evolutie in Ronsese werkloosheidsgraad door maatwerkplan

Zes jaar geleden besliste het stadsbestuur van Ronse om de werkloosheidsgraad structureel aan te pakken via een gezamenlijk gedragen plan. Dat heeft ondertussen zijn vruchten afgeworpen: de werkloosheid ging van 15% naar 9,3%. Een overleg met alle betrokkenen dringt zich op om nieuw maatwerkplan op te maken.

Voor het eerst sinds lange tijd is minder dan 10 procent van de Ronsenaars werkloos. Dat komt onder meer door het plan op maat dat het stadsbestuur samen met partners Sociaal Huis Ronse, VDAB, SOLVA | Streekoverleg en lokale derdenorganisaties opmaakte.

Het plan focuste enerzijds op een betere afstemming van vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt en anderzijds op de organisatie van jobbeurzen, taalcursussen en opleidingen op maat. Een vlottere doorstroom naar opleiding of werk is immers cruciaal om meer Ronsenaars aan het werk te krijgen.

Een actualisatie van het maatwerkplan is nu aan de orde om dit objectief te behalen. Schepen Jan Foulon: "Het is immers frappant dat in Ronse bijna 9.000 arbeidsplaatsen zijn, maar dat er toch een hoog werkloosheidscijfer is."

Meer info

Artikel Het Laatste Nieuws: Werkloosheidscijfers blijven dalen in Ronse: nog 9,3 procent van de Ronsenaars heeft geen job

Artikel Het Nieuwsblad: Werkloosheid voor het eers in twintig jaar onder tien procent

 

Terug naar lijst