Maatwerkplannen voor lokale werkgelegenheid in Ronse en Geraardsbergen werpen vruchten af

 

In 2012 en 2013 besliste het stadsbestuur van respectievelijk Ronse en Geraardsbergen om de lokale werkgelegenheid structureel aan te pakken via een gezamenlijk gedragen plan. Beide actieplannen hadden als doel om te komen tot een betere matching tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt. De plannen hebben in beide steden ondertussen hun vruchten afgeworpen. De werkloosheid in Ronse daalde van 15% naar 9,3% en in Geraardsbergen van 7,1% naar 6,3%. 

Op vraag van beide lokale besturen werd in november 2019 in beide steden een brainstormmoment georganiseerd om te komen tot vernieuwde actieplannen. In totaal participeerden meer dan 50 deelnemers aan diverse themagroepen.

Focus in Geraardsbergen

In Geraardsbergen werden 4 thematafels georganiseerd:

  1. Welke maatregelen kan het lokaal bestuur van Geraardsbergen nemen om lokale werkgelegenheid te stimuleren?
  2. Hoe komen tot een betere matching tussen werkzoekenden en vacatures in Geraardsbergen?
  3. Welke acties kunnen ondernomen worden (ook naar randvoorwaarden) om de zwakste werkzoekenden toe te leiden naar de gepaste opleiding, de gepaste stage, het gepaste traject of eventuele (gesubsidieerde) tewerkstelling?
  4. Hoe kunnen laaggeschoolde jongeren in Geraardsbergen worden geactiveerd naar tewerkstelling?

Dit brainstormmoment leidde tot de consensus om Concordia 2020 te vernieuwen naar Concordia 2030, dus een langetermijnvisie van 10 jaar.

Focus in Ronse

In Ronse waren er drie thematafels:

  1. Hoe te komen tot een betere matching tussen werkzoekenden en vacatures in Ronse?
  2. Op welkwijze kunnen we de activering van werkzoekenden optimaliseren?
  3. Hoe te komen tot een vlottere doorstroom van de (zwakste) werkzoekenden naar opleiding/werk? Een betere aanpak van de zogenaamde randvoorwaarden!

Omwille van de specifieke taalproblematiek in Ronse kwam dit item in de drie werkgroepen aan bod.

Hoe gaat dit nu verder?

Alle ideeën, voorstellen en bedenkingen uit de brainstormsessie worden meegenomen in de opmaak van de vernieuwde actieplannen. Het streefdoel is om opnieuw dynamische actieplannen samen te stellen met de juiste klemtonen. Een 'work in progress' waar de nadruk ligt op een doorgedreven samenwerking tussen alle partners en stakeholders uit het tewerkstellingslandschap.

De eerstkomende weken maken de partners volop werk van de nieuwe plannen in overleg met de stuurgroepen en het lokaal bestuur.

Meer info

Bij Fons Wauters via fwauters@streekoverlegzov.be of 053 60 77 06.

Terug naar lijst