Dienstverleningsmodel VDAB 2020 van start


De regionale arbeidsmarktactoren en OCMW's van Zuid-Oost-Vlaanderen vernamen op 23 oktober meer over het nieuwe dienstverleningsmodel van VDAB. Bij wijze van opwarmer en kader lichtte Fons Wauters, regiocoördinator van het Streekoverleg kort de actuele situatie op de regionale arbeidsmarkt toe.

Het nieuwe dienstverleningsmodel van VDAB komt er naar aanleiding van de huidige hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt en waarbij het echt nodig is om alle werkzoekenden maximaal te activeren. In het nieuwe model staan daarnaast digitale arbeidsmarkt en samenwerking met partners centraal. De ambities van het Streekoverleg en VDAB kunnen immers enkel gerealiseerd worden in samenwerking met onze lokale besturen en andere partners.

De grote uitgangspunten van dit vernieuwd model zijn:

  • Alle info voor werkzoekenden steeds bij de hand via het gratis nummer 0800 30 700
  • Maximaal inzetten op digitalisering
  • Zij die geen computerkennis hebben, kunnen bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 of zich wenden tot één van de VDAB-locaties (openingsuren en locaties zijn terug te vinden via www.vdab.be/contact)
  • Nieuwe werkzoekenden krijgen onmiddellijk na inschrijving een digitaal startpakket per mail waarin wordt gevraagd zelf contact op te nemen binnen de 4 weken. Gebeurt dit niet, dan contacteert de servicelijn van VDAB de nieuwe werkzoekenden uiterlijk binnen de 6 weken.
  • De vrije openingsuren bij VDAB worden beperkt en er zal veel meer op afspraak gewerkt worden

Alle gepresenteerde info is hieronder terug te vinden:

Terug naar lijst