Regiocongres 'Koers naar de toekomst', 16 mei, Aalst

SOLVA | Streekoverleg en de Provincie nodigen u uit voor hét regiocongres van Zuid-Oost-Vlaanderen: 15 sprekers brengen succesrecepten voor leefbare kernen, werk in eigen streek en vrijwaren van open ruimte


Lees meer...

SOLVA | Streekoverleg ondertekent Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

35 partijen, waaronder SOLVA | Streekoverleg ondertekenen samen met Vlaanderen een engagement om zich de komende drie jaar in te zetten om leveringen in de Vlaamse steden efficiënt en emissiearm te laten verlopen


Lees meer...

Vervoerregioraad Aalst pakt mobiliteitsuitdagingen ook in 2019 aan

Op donderdag 20 december speelde SOLVA|Streekoverleg gastheer voor de vervoerregioraad regio Aalst. Centraal stond de continuering van de raad in 2019.


Lees meer...

Vervoerregio Vlaamse Ardennen schiet uit de startblokken

Ruime opkomst naar startvergadering Vervoerregio Vlaamse Ardennen duidt op het belang van dit overlegorgaan. De vervoerregioraad wordt hét forum voor intergemeentelijk mobiliteitsoverleg.


Lees meer...

Stad Geraardsbergen bedankt nieuwe bedrijven

Sinds 2013 zet de stad Geraardsbergen zich op de kaart als startersstad. Voor het tweede jaar op rij werden nieuwe bedrijven in de watten gelegd tijdens een ontmoetingsmoment.


Lees meer...

Integratie SOLVA | Streekoverleg belangrijke stap in betere regionale samenwerking

De leden van de Regioraad debatteerden deze ochtend over hoe de regionale samenwerking beter kan worden vormgegeven.


Lees meer...

Dag van de ondernemer

Enthousiaste ondernemers, een onmisbare link naar een bruisend en actief Zuid-Oost-Vlaanderen. Hoe proberen SOLVA | Streekoverleg de lokale besturen en de ondernemers hierbij te ondersteunen?


Lees meer...

Verruim je blik met 360° - open ruimte in de Vlaamse Ardennen

Samen zorg dragen voor de waardevolle open ruimte van onze Vlaamse Ardennen? Daar vestigt een studiedag van Vormingplus Vlaamse Ardennen, Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de aandacht op.


Lees meer...