Voor een aantal wegen in de regio zijn al meer dan 20 jaar plannen opgemaakt. Deze zijn echter nog altijd niet gerealiseerd. En toch is dit een noodzaak in het kader van de socio-economische ontwikkeling van de regio. We willen het ruime regionale draagvlak inzake deze noodzakelijke ontsluiting continueren/versterken en de nodige opvolging en signaalfunctie permanent waarnemen en concreet invullen.

N41

De N41 is de gewestweg die Aalst verbindt met de E17 in Sint-Niklaas. Het traject tussen het kruispunt van de N41 en N47 bij Dendermonde/Lebbeke en de ring van Aalst werd echter nooit vervolledigd. Op een beperkt segment tussen Aalst en Hofstade na. Het vele auto- en vrachtverkeer tussen Aalst en Dendermonde zoekt daarom een weg doorheen de dorpscentra van Gijzegem, Oudegem, Wieze en Moorsel. Daardoor staat de verkeersleefbaarheid van deze dorpscentra onder druk. Het Streekoverleg pleit voor een gedragen oplossing met maximale aandacht voor de leefbaarheid van alle betrokken dorpen.

N42

De N42 is de gewestweg die Wetteren (E40) verbindt met Zottegem en Geraardsbergen. Deze gewestweg is geselecteerd als primaire weg voor de ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen naar het bovenliggend snelwegennet. De infrastructuur sluit op verschillende plaatsen echter niet aan bij de beoogde functie van de weg. Aanpassingswerken in functie van de verkeersveiligheid dringen zich op. Het Streekoverleg pleit ervoor om de N42 duidelijk in te richten als primaire weg, met maximale aandacht voor de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker, de buurtbewoners en de automobilisten.

N60

De N60 is de verbindingsweg tussen Gent (E17) en de Franse stad Valenciennes en vormt een belangrijke weg van en naar de Vlaamse Ardennen. De weg loopt dwars door het stadscentrum van Ronse, wat voor de leefbaarheid van de stad en haar inwoners nefast is. Een omleidingsweg moet het lokale en doorgaande verkeer scheiden en het centrum van Ronse ontlasten. Het Streekoverleg pleit voor een oplossing waarbij ook fietsers Ronse vlotter en veiliger kunnen bereiken. Het dossier van de nieuwe N60 in Ronse is ondergebracht bij De Werkvennootschap.