Het Streekoverleg wil komen tot een goede ontsluiting van de regio en dat voor diverse verplaatsingsmodi.

We maken enerzijds werk van een sterk fietsbeleid dat maximaal inzet op comfortabele en veilige verbindingen tussen de kernen van de regio. Anderzijds blijven we actie ondernemen voor een sterk uitgebouwd openbaar vervoer in Zuid-Oost-Vlaanderen. Ten slotte focussen we op de voltooiing van het wegennet. We streven naar een goede en gedragen oplossing voor de knelpuntdossiers N41, N42 en N60, belangrijke schakels voor de socio-economische ontsluiting van de regio.

PLEITEN VOOR EEN GOEDE ONTSLUITING EN STERK OPENBAAR VERVOER IS BROODNODIG!

Een goede ontsluiting van de regio is zowel belangrijk voor een vlot in- en uitgaand pendelverkeer als voor een vlotte bereikbaarheid en doorstroming van het economisch (goederen)verkeer. Beide verkeersstromen (samen) zorgen nu al te vaak voor een toenemende congestie op bepaalde secundaire wegen (bv. N42, N46, N41) binnen onze regio. Daarom trekken wij al jaren aan de kar om grote structurele werken uit te voeren aan de N41, N42 en N60.

Zuid-Oost-Vlaanderen is gekend als een grote pendelregio die een goed uitgebouwd openbaar vervoer nodig heeft om de huidige werkzaamheidsgraad van zijn bevolking te behouden. De uitvoering van het toekomstige GEN (gewestelijk expresnet) is hierbij een belangrijk gegeven. Daarom pleiten wij voor een optimaal en passend treinaanbod voor de vele pendelaars en voldoende veilige fietsinfrastructuur om de stations te bereiken.

Het overwegend landschappelijk karakter van de regio met zijn vele deelgemeenten vormt vaak ook een pijnpunt om te komen tot een vlotte interne mobiliteit met de centrumstad Aalst en de 5 andere regionale steden (Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem).

Mobiliteit eindigt echter niet aan een gewestgrens. Daarom moeten we ook focussen op de aangrenzende Waalse regio. (Economische) evoluties in het Waalse hinterland zullen zeker zorgen voor toenemend verkeer in Zuid-Oost-Vlaanderen.

EEN REGIO IN ONTWIKKELING

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert in onze regio. Ontdek de plannen voor weg- en fietsinfrastructuur op korte en lange termijn.