Het decreet 'Basisbereikbaarheid' van de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 20 juli 2018 en vormt de aanzet tot een hervorming van het Vlaamse mobiliteitsbeleid in het algemeen en het regionaal openbaar vervoer in het bijzonder. Basisbereikbaarheid betekent het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. Hierbij wordt sterk ingezet op combi-mobiliteit waarbij gebruikers van het openbaar vervoer ook zelf nog een voor- of natraject doen te voet of met te fiets.

Om de basisbereikbaarheid in de praktijk te brengen, worden in Vlaanderen 15 vervoerregio's samengesteld die elk een vervoerregioraad krijgen. De steden en gemeenten kunnen participeren in deze nieuwe structuur en op deze manier het openbaar vervoer op hun grondgebied (mee) vormgeven.

Om het concept 'basisbereikbaarheid' mogelijk te maken, wordt het openbaar vervoer gestructureerd in 4 lagen:

  • Treinnet
  • Kernnet van buslijnen die kernen en attractiepolen verbinden
  • Aanvullend en ontsluitend busnet
  • Vervoer op maat

Binnen elke vervoerregioraad zal een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan worden opgesteld. De raden worden de motoren van het regionaal overleg op mobiliteitsvlak.

ROL VAN HET STREEKOVERLEG

Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen participeert actief in de vervoerregioraad Aalst. Deze regio werd uitgekozen als proefproject.

Op donderdag 26 april 2018 organiseerden we in Zottegem een informatienamiddag voor de lokale besturen van de toekomstige vervoerregio Vlaamse Ardennen. Op 12 december gaven we in de gebouwen van SOLVA|Streekoverleg het echte startschot van de vervoerregio Vlaamse Ardennen. Het Streekoverleg zal de kennis en ervaring vanuit het proefproject in Aalst vertalen naar aanbevelingen voor deze regio. 

Het Streekoverleg zet maximaal in op een vlot bereikbare regio en een duurzaam bereikbare regio.

INDELING VERVOERREGIO's

Onderstaande kaart toont de indeling van de gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen in de Vlaamse vervoerregio's. De vervoerregio Vlaamse Ardennen valt volledig binnen het werkingsgebied van het Streekoverleg. Daarnaast ondersteunen we het grootste deel van de vervoerregio Aalst. De gemeente Gavere sluit ten slotte aan bij de vervoerregio Gent.