Het decreet 'Basisbereikbaarheid' van de Vlaamse regering werd goedgekeurd op 20 juli 2018 en vormt de aanzet tot een hervorming van het Vlaamse mobiliteitsbeleid in het algemeen en het regionaal openbaar vervoer in het bijzonder. Basisbereikbaarheid betekent het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. Hierbij wordt sterk ingezet op combi-mobiliteit waarbij gebruikers van het openbaar vervoer ook zelf nog een voor- of natraject doen te voet of met te fiets.

Om de basisbereikbaarheid in de praktijk te brengen, worden in Vlaanderen 15 vervoerregio's samengesteld die elk een vervoerregioraad krijgen. De steden en gemeenten kunnen participeren in deze nieuwe structuur en op deze manier het openbaar vervoer op hun grondgebied (mee) vormgeven.

Om het concept 'basisbereikbaarheid' mogelijk te maken, wordt het openbaar vervoer gestructureerd in 4 lagen:

  • Treinnet
  • Kernnet van buslijnen die kernen en attractiepolen verbinden
  • Aanvullend en ontsluitend busnet
  • Vervoer op maat

Binnen elke vervoerregioraad zal een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan worden opgesteld. De raden worden de motoren van het regionaal overleg op mobiliteitsvlak.

ROL VAN SOLVA | STREEKOVERLEG

SOLVA | Streekoverleg participeert actief in de vervoerregioraad Aalst en de vervoerregioraad Vlaamse Ardennen. SOLVA | Streekoverleg zal haar kennis en ervaring vertalen naar aanbevelingen voor onze regio. 

Het Streekoverleg zet maximaal in op een vlot bereikbare regio en een duurzaam bereikbare regio.

INDELING VERVOERREGIO's

Onderstaande kaart toont de indeling van de gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen in de Vlaamse vervoerregio's. De vervoerregio Vlaamse Ardennen valt volledig binnen het werkingsgebied van het Streekoverleg. Daarnaast ondersteunen we het grootste deel van de vervoerregio Aalst. De gemeente Gavere sluit ten slotte aan bij de vervoerregio Gent.