Hierbij bieden we een beknopt overzicht van alle acties die we rond het ruime thema mobiliteit uitvoeren.

gedeelde mobiliteit

We zetten onze handtekening onder de Green Deal gedeelde mobiliteit en werken volop aan concrete acties om deelwagens en deelfietsen voet aan de grond te doen krijgen in Zuid-Oost-Vlaanderen. 


Zuid-Oost-Vlaanderen op de fiets

Het Streekoverleg gaat voor sterk fietsbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen en focust op de uitbouw van een veilig, fijnmazig en aantrekkelijk fietsnetwerk tussen de gemeenten voor recreatieve en functionele verplaatsingen.


Sterk openbaar vervoer

Zuid-Oost-Vlaanderen, pendelregio en eerder landelijk, heeft nood aan een goed uitgebouwd aanbod van openbaar vervoer. Het Streekoverleg neemt hierin een signaalfunctie op en zet zich in om de regio grondig te informeren.


Realisatie wegendossiers

We willen het ruime regionale draagvlak inzake deze noodzakelijke ontsluiting continueren/versterken. Daarnaast staan we in voor de nodige opvolging en een permanente signaalfunctie.


regionaal mobiliteitsoverleg

Via de vervoersregioraad kunnen steden en gemeenten in een afgebakende regio mee beslissen hoe mobiliteit en verkeer op hun grondgebied wordt georganiseerd.