Bedrijventerreinen zijn belangrijke tewerkstellingspolen en generen elke dag heel wat woon-werkverkeer en verkeer van bezoekers. Het grootste deel van de werknemers en bezoekers van deze bedrijven doet beroep op een eigen wagen voor deze verplaatsingen. Veel bedrijventerreinen in Zuid-Oost-Vlaanderen zijn ook moeilijk bereikbaar op een andere manier. Ze liggen vaak relatief ver van treinstations, bussen stoppen er niet of slechts zelden en fietsverbindingen zijn onveilig.

Samen met SOLVA werkt het Streekoverleg aan duurzame bedrijventerreinen die ook op een duurzame manier bereikbaar zijn.

WERK MAKEN VAN EEN GROENE TOEKOMST

In Ninove wordt met Doorn Noord een volledig nieuw bedrijventerrein ontwikkeld waar de klemtoon op duurzaamheid ligt. Op vlak van mobiliteit wordt een mobipunt voorzien; een knooppunt van verschillende vervoerswijzen op buurtniveau, vb. bus, deelwagens, deelfietsen, carpool, ... Het mobipunt moet werknemers en bezoekers stimuleren om in elke situatie de meest duurzame vervoersmethode te kiezen.