Mobiliteit heeft een sterke impact op de leefbaarheid van een regio en op het milieu. Het Streekoverleg wil daarom samen met de lokale besturen werk maken van meer duurzame verplaatsingen. Het woon-werkverkeer vormt een essentieel actieterrein voor deze duurzame modal shift: het is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de verplaatsingen in ons land. Die verplaatsingen leiden vooral 's morgens en 's avonds tot veel verkeersdrukte en files.

Duurzaam woon-werkverkeer biedt alternatieven aan die beter inspelen op onze vervoersbehoeften. Duurzaam woon-werkverkeer is echter geen standaardproduct dat hapklaar opgediend kan worden. De vormgeving van duurzaam woon-werkverkeer is sterk afhankelijk van de situatie in en om een bedrijf.

Het Streekoverleg maakt werk van een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen zonder (eigen) wagen en wil een boost geven aan gedeelde mobiliteit in Zuid-Oost-Vlaanderen.

Wat wil het Streekoverleg betekenen voor de regio?

Als Streekoverleg zijn we ‘brugfiguur’ tussen de regio en het Vlaamse en provinciale beleid. Zo verspreiden we projectoproepen inzake mobiliteit naar de regio toe. Voorbeelden hiervan zijn de provinciale projectoproep mobiliteit en het Pendelfonds.