Mobiliteit is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Mensen verplaatsen zich om te werken, school te lopen, maar ook om te ontspannen, te winkelen, ... Goederen vinden hun weg naar bedrijven, winkels en consumenten. Mobiliteit is dan ook één van de drijvende krachten geworden achter de socioculturele, maar ook socio-economische ontwikkeling van mens en maatschappij.

Het Streekoverleg wil komen tot een goede ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen én een sterk onderbouwde, kwaliteitsvolle interne mobiliteit. Bovendien streeft het Streekoverleg naar een meer duurzaam mobiliteitsmodel voor de regio.

Een vlot bereikbare regio is van groot belang voor bedrijven, inwoners en bezoekers. Het Streekoverleg ondersteunt daarom de uitbouw van sterke verbindende netwerken die de gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen onderling verbinden en aansluiten op de omliggende regio’s. Naast het wegwerken van onveilige punten en missing links in het wegennet, pleit het Streekoverleg ook voor een sterk openbaar vervoer en een goed uitgebouwd functioneel fietsnetwerk. Daaruit blijkt al dat het Streekoverleg ten volle de kaart trekt van duurzame mobiliteit. We ontwikkelen acties rond gedeelde mobiliteit en leggen de link met onze economische agenda door aandacht voor ecologisch beleveren van bedrijven en winkels en de duurzame bereikbaarheid van bedrijventerreinen.

REGIONAAL MOBILTEITSOVERLEG

Op initiatief van de Vlaamse overheid wordt Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s waarbinnen de (Vlaamse) mobiliteitsactoren samen met de steden en gemeenten aan tafel zitten om een vervoersplan en een mobiliteitsplan op te maken. Het Streekoverleg is actief betrokken bij dit nieuwe regionale mobiliteitsoverleg.

Meer info

Bij Ewout Depauw via ewout.depauw@so-lva.be of 053 60 77 02.