Streekontwikkeling is ook het constant bijschaven van kennis, zowel van materie die belangrijk is voor de eigen stad of gemeente, als ook leren uit ervaringen van andere lokale besturen. Zelfs buiten onze regiogrenzen.

Daarom zal het Streekoverleg je informeren, inspireren en uitdagen om met een open en kritische blik samen enkele hete hangijzers rond economie aan te pakken. 

Via infosessies en workshops stellen we interessante thema's voor steden en gemeenten centraal.

We schotelen er nieuwe trends en hun economische impact voor en hebben aandacht voor de integratie ervan in het economisch beleid van de lokale besturen.

Inspiratiesessie 2018: ronde tafel lokale economie

Op 21 juni 2018 organiseerden we voor onze steden en gemeenten een exclusieve ronde tafel lokale economie.
De focus lag op de toekomst en op nieuwe samenwerking.

Samen met IDEA Consult zochten we naar manieren om mee te bouwen aan sterke economische steden en gemeenten.

VOORBIJE INSPIRATIESESSIES

Nog even terugblikken naar 2017? Dit waren onze inspiratiesessies: