Subsidie duurzame bedrijventerreinen

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft financiële steun voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Acties moeten bijdragen tot het verminderen van de milieubelasting, efficiënter ruimtegebruik, vermindering van de CO2-uitstoot, …

Deadline: Dit is een jaarlijks terugkerende subsidieoproep. De deadline is telkens 30 oktober. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website

Meer info via onze pagina Subsidies.


Provinciale subsidie ter ondersteuning van de detailhandel

Deze subsidie zet lokale besturen en handels- of middenstandsverenigingen aan om actie te ondernemen die de detailhandel in hun stad/gemeente stimuleert.

Deadline: Dit is een jaarlijks terugkerende subsidieoproep. De deadline is telkens 30 september. Nieuws over een volgende oproep vind je op deze website.

Meer info via onze pagina Subsidies.