Hierbij bieden we een beknopt overzicht van alle acties die we rond het ruime thema economie uitvoeren.

Inspiratiesessies

Regelmatig organiseren wij infossesies/workshops rond de thema’s die de steden en gemeenten aanbelangen.


 

Thematische Werkgroep Ondernemen

Deze werkgroep is op 14 maart 2017 van start gegaan.

De werkgroep legt zich actief toe op het mee uitvoeren van de vastgelegde acties, inpikken op ad hoc opportuniteiten, het inroepen van externe expertise wanneer nodig.

De thematische werkgroep bestaat uit een 10-tal vertegenwoordigers van lokale besturen, sociale partners, de provincie en andere regionale partners.


Project Bedrijvige kern

Project van UNIZO om de stads- en dorpskernen leefbaar te houden.

Momenteel loopt een proefproject in 4 gemeenten in Vlaanderen, waaronder Kruishoutem.


Integraal Detailhandelsplan

Vier partners werken op vraag van lokale besturen een doordacht, bruikbaar en integraal plan op maat uit als uitgangspunt voor een sterk detailhandelsbeleid.


Startersinitiatieven

  • Starterscafés: kennis- en ervaringsuitwisseling tussen ondernemers
  • Startersclubs VOKA: op deze bijeenkomsten kunnen starters en startende bedrijven contacten leggen met ervaren ondernemers en experts

ruimte om te ondernemen

Via diverse innovatieve initiatieven streeft het Streekoverleg samen met haar partners naar voldoende ruimte om te ondernemen in de regio. En dit met aandacht voor de noden van starters, voor de omgeving, voor een bruisende kern en voor duurzaamheid.


Vraag en aanbod ondernemingsruimte

De website www.ondernemingsruimte.be matcht vraag en aanbod van ruimte om te ondernemen in de regio.


Hoeve- en Streekproducten in beeld

Het Streekoverleg neemt verschillende initiatieven om de verkoop van regionale hoeve- en streekproducten te bevorderen. We richten ons hierbij enerzijds op een betere bekendmaking van het bestaande aanbod en anderzijds op het versterken van de distributie.


REGIOKALENDER WERK EN ECONOMIE

Deze kalender geeft voor 2018 een overzicht van de lokale en bovenlokale initiatieven rond werk en economie. We konden hiervoor rekenen op de input van de lokale besturen en partnerorganisaties uit onze regio.  

Hiermee zetten we een stap vooruit in het concretiseren van één van de acties uit ons ESF-project “Versterkt streekbeleid”. Deze kalender past namelijk binnen ons plan om voor Zuid-Oost-Vlaanderen tot een betere afstemming te komen van de verschillende initiatieven die georganiseerd worden.

Ze zal twee à drie keer per jaar geüpdatet worden.