Hierbij bieden we een beknopt overzicht van alle acties die SOLVA | Streekoverleg rond het ruime thema economie uitvoeren.

 

Regionetwerk Werk en Economie

Het regionetwerk is in 2019 van start gegaan en bestaat uit de schepenen en ambtenaren bevoegd voor lokale economie uit Zuid-Oost-Vlaanderen.

Ambities:

  • Informeren, inspireren, ondersteunen
  • Voeding geven aan de strategische overlegorganen van SOLVA | Streekoverleg
  • De ambities voor de regio een stap dichterbij brengen

Integraal Detailhandelsplan

Vier partners werken op vraag van lokale besturen een doordacht, bruikbaar en integraal plan op maat uit als uitgangspunt voor een sterk detailhandelsbeleid.


Startersinitiatieven

  • Starterscafés: kennis- en ervaringsuitwisseling tussen ondernemers

ruimte om te ondernemen

Via diverse innovatieve initiatieven streeft het Streekoverleg samen met haar partners naar voldoende ruimte om te ondernemen in de regio. En dit met aandacht voor de noden van starters, voor de omgeving, voor een bruisende kern en voor duurzaamheid.


Vraag en aanbod ondernemingsruimte

Via het online platform Bizlocator centraliseert het actuele aanbod aan beschikbaar bedrijfsvastgoed van verschillende aanbieders uit de regio.


Hoeve- en Streekproducten in beeld

Het Streekoverleg neemt verschillende initiatieven om de verkoop van regionale hoeve- en streekproducten te bevorderen. We richten ons hierbij enerzijds op een betere bekendmaking van het bestaande aanbod en anderzijds op het versterken van de distributie.