We streven ernaar de regio Zuid-Oost-Vlaanderen te versterken door regionaal meer starters en ondernemers aan te trekken en te stimuleren en door bestaande ondernemingen te behouden.

Daarnaast wordt van de lokale besturen ook de nodige inspanning verwacht om te investeren in een ondernemingsvriendelijk klimaat. Dat kan op tal van manieren.

Ingrepen die een kleine inspanning vragen van het lokaal bestuur kunnen al een grote vooruitgang betekenen voor de ondernemer. Het regionaal aanpakken van een algemeen ondernemingsvriendelijk beleid kan onze regio op termijn een economische progressie opleveren.

Hoe zetten we in op een ondernemingsvriendelijke regio?

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor ondernemers- en startersbeleid de focus op:

  • Lokale besturen sensibiliseren aan de hand van een analyse van hun ondernemingsvriendelijkheid
  • Digitale ondernemersloketten opstarten
  • Onderzoek naar een intergemeentelijk ondernemersloket voor kleinere lokale besturen
  • Single Point of Contact opstarten als ultiem aanspreekpunt voor ondernemers
  • Een startersbeleid uitwerken en implementeren
  • Onderzoek en implementatie van pop-ups voor starters
  • Opmaak van horecabeleidsplannen stimuleren