De trend blijft zich voortzetten; het aantal starters is in 2017 alleen maar gestegen. Positief nieuws, dat aangeeft dat genoeg ondernemers vertrouwen hebben in het huidig economische klimaat. Niet dat we de zaken nu op hun beloop kunnen laten. Het is ook een taak van lokale besturen om hun ondernemers te blijven aanmoedigen en ondersteunen om de stap te zetten naar een eigen zaak, hen meer te informeren en stimuleren en zo de afstand tussen droom en werkelijkheid kleiner maken.

Streekoverleg start jullie op

Het Streekoverleg neemt in nauwe samenwerking met lokale besturen en partners UNIZO en VOKA enkele initiatieven om starters en beginnende ondernemers te ondersteunen.

In de Starterscafés kunnen (pre)startende handelaars/ondernemers met een frisse pint in de hand binnen een informele sfeer netwerken, informatie uitwisselen en kennis en ervaringen delen.

Daarnaast onderzoeken we welke maatregelen voor de regio haalbaar en realistisch zijn om het ondernemingsvriendelijk beleid te stimuleren.