Detailhandelsplannen of -visies zijn een must voor elk toekomstgericht lokaal bestuur. De lokale detailhandel verandert immers zodanig dat kernversterking en kernafbakening eerder een noodzaak zijn dan een optie. Maar wie begeleidt lokale besturen hierin op een doeltreffende en gerichte manier?

Om hierop een antwoord te bieden slaan SOLVA, het Streekoverleg, UNIZO en de Provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar. Deze 4 actoren bundelen voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen hun kennis, advies en begeleiding rond detailhandel.

Hoe werkt dit?
  1. Lokale besturen kunnen op aanvraag en volledig op maat van de stad of gemeente een integraal detailhandelsplan bestellen. Dit plan biedt het lokaal bestuur een integrale benadering van de economische, ruimtelijke en vastgoed componenten en maakt een totaalanalyse van jouw detailhandelsapparaat.
  2. Nadien worden concrete strategische voorstellen gedaan voor de toekomst van jouw lokale detailhandel en wordt een actieplan op maat uitgewerkt en voorgelegd.
  3. Dit proces verloopt in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur en de lokale handelaars/ondernemers, met een strak budget én binnen een strikte timing.
Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten enthousiast!

Zottegem en Herzele dienden als eersten een aanvraag in. Hun integraal detailhandelsplan is ondertussen opgeleverd. Zij startten al met de uitvoering van enkele prioritaire acties.

Ook de gemeente Denderleeuw sprong mee op de kar en startte in 2018 aan de opmaak van haar integrale detailhandelsvisie. Na een uitgebreide analysefase en afstemming met het lokaal bestuur en de ondernemers, worden nu concrete acties uitgeschreven. Dit zal in het voorjaar van 2019 uitmonden in een finaal document waar de gemeente Denderleeuw mee aan de slag kan.

Meer info

Bij Bart Wallays via bart.wallays@so-lva.be of 053 64 65 22.