Lokale detailhandel speelt een hoofdrol in een commerciële handelskern maar toch is het geen evidentie om die detailhandel levendig te houden. Vooral gemeenten worstelen om een basisaanbod aan handel te kunnen behouden in hun kern. De aanwezigheid van een minimumaanbod aan detailhandel garandeert immers werkgelegenheid, zorgt voor passage en dynamiek, houdt ondernemerschap in eigen regio en houdt zo de kern leefbaar.

Een onderbouwd detailhandelsbeleidplan is voor steden en gemeenten van cruciaal belang. Het opmaken of de begeleiding in de opmaak ervan is echter niet vanzelfsprekend vanwege de grote tijds-, personeels- en financiële investering.

Deze tools / info kunnen jouw detailhandelsvisie onderbouwen: 

 • Het integraal detailhandelsplan. Een samenwerking van SOLVA, Streekoverleg, UNIZO en de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Deze vier partners zetten op vraag van jouw lokaal bestuur hun expertise in om te komen tot een doordacht en bruikbaar plan op maat. Het doel? Een sterk detailhandelsbeleid in jouw stad of gemeente.

 • Leidraad strategisch commercieel plan

  Deze gids wijst lokale besturen op weg bij de vraag of het opmaken van een strategisch commercieel plan wenselijk is.

 • Gemeentelijke feitenfiches

  Deze fiches bevatten een schat aan informatie. Naast analyses van vraag- en aanbodgegevens en koopstromen worden ook demografische cijfers en tewerkstellingscijfers mee opgenomen.

 • Provinciale subsidie ter ondersteuning van de detailhandel

  Lokale besturen en handels- of middenstandsverenigingen kunnen jaarlijks een beroep doen op deze subsidie voor respectievelijk 10.000€ en 5.000€ door acties te ondernemen om de detailhandel in hun stad/gemeente te stimuleren.

 • Kennisdeling

  Het Streekoverleg daagt lokale ambtenaren uit om hun detailhandelsvisie sterk te blijven ontwikkelen. Via workshops, inspirerende activiteiten en infodeling over de stadsgrenzen heen reiken we tal van aantrekkelijke thema’s en topics aan.