Lokale besturen kunnen vaak niet snel genoeg interveniëren als het aankomt op het in- of omschakelen van verouderde strategische panden in de handelskern naar bruikbare en betaalbare vestigingspolen voor handelaars/ondernemers.

Samen met onze partner SOLVA willen we via ons ESF-project "Versterkt streekbeleid" minstens één pilootproject realiseren waarbij met een doordachte aankoop en inrichting een strategisch pand wordt ingezet als sterkhouder in een kernversterkend beleid. 

Op basis van de verworven kennis uit het pilootproject, stellen we een draaiboek op voor lokale besturen.