Duurzame bedrijventerreinen worden de norm voor de toekomst. Onder duurzaam verstaan we verantwoord omgaan met bestaande ruimte, kwaliteitsvolle samenwerking tussen bedrijven, klimaatneutrale keuzes nemen.

Vooral in onze regio is er op vlak van klimaatneutraliteit nog werk aan de winkel. Samen met onze partner SOLVA ondernemen we actie want het is hoog tijd voor een energie-efficiënt inhaalmanoeuvre.

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor duurzame bedrijventerreinen de focus op:

  • Sensibiliseren en realiseren van duurzame bedrijventerreinen
  • Uitrol van bestaande good practices rond klimaatplanacties voor bedrijven van lokale besturen naar de regio