Jonge ondernemers focussen in de eerste plaats op de opstart van hun zaak / bedrijf. Daarop werden in vele gevallen alle financiële middelen ingezet en blijft er nog weinig marge om aantrekkelijke behuizing te vinden op een economisch bruisende plaats.

Pop in en cohousing kunnen een antwoord bieden aan spin offs en starters. Bestaande bedrijven stellen beschikbare ruimte vrij voor een of meer jonge starters. Deze trend houdt verschillende voordelen in voor zowel de gastheer als de gast; zowel financieel als business wise zorgt dit concept voor een bijzondere dynamiek tussen de betrokken bedrijven.

Ondertussen heeft VOKA trots haar nieuwe platform voor cohousing voorgesteld: www.kangoeroewerken.be. Er werd ook een koppeling met Bizlocator gerealiseerd, zodat elke cohousing locatie daar ook terug te vinden is. Ondertussen staat 1 locatie uit Zuid-Oost-Vlaanderen te pronken op dit platform. VOKA werkt momenteel aan verdere uitbreiding van locaties uit Zuid-Oost-Vlaanderen.

VOKA besteedt in dit project bijzondere aandacht aan zorggerelateerde starters.

Binnen ons ESF-project “Versterkt streekbeleid” leggen we voor cohousing de focus op:

  • Inventarisatie van spin offs met een link naar het werkgebied en van het aanbod aan pop ins en cohousing
  • Opzetten van een netwerk van ervaren coaches
  • Opzetten van 5 pilootprojecten