Van leegstaande bedrijfspanden in woongebied kunnen we helaas allemaal meer dan een voorbeeld uit onze directe omgeving bedenken. Ze halen de uitstraling van hun omgeving naar beneden en hebben een slechte impact op het economisch weefsel. Waar ruimte al weinig voorhanden is, lijkt het zeer tegenstrijdig om de bestaande bedrijfspanden af te breken.

Samen met SOLVA onderzoeken we op welke manier een creatieve herbestemming kan worden gegeven aan bedrijfspanden in woongebieden, met aandacht voor een optimale inpassing van het complex in en voor de omliggende bewoning.

Alle info op www.so-lva.be