Fysieke ruimte om te ondernemen wordt steeds beperkter, ook in onze regio. Gronden worden steeds schaarser en beschikbare bedrijfsruimte raakt razendsnel ingevuld. Bovendien is het moeilijk om de beschikbaarheid aan ondernemingsruimte bij te houden, aan te tonen en op te sporen. Lokale besturen ontbreekt het vaak aan een goed overzicht van beschikbare ruimte waardoor ze ondernemers met een duidelijke vraag naar ruimte niet vlot op weg kunnen helpen. Bovendien zijn bestaande (leegstaande) ruimtes vaak te kleinschalig om economisch bruikbaar te zijn. 

We kunnen onmogelijk nieuwe ruimte blijven creëren dus gaan we op zoek naar duurzame alternatieve ondernemingsruimte. Via een aantal projecten gaat het Streekoverleg samen met SOLVA de uitdaging aan via het ontwikkelen van bedrijfspanden in woongebied, cohousing, duurzame bedrijventerreinen en kernversterkende vastgoedontwikkeling. Daarnaast zetten we in op ondernemingsvriendelijkheid door vraag en aanbod van ruimte in de regio op elkaar af te stemmen via Bizlocator.