Er bestaat een groot aanbod aan economisch cijfermateriaal en analyses. Op detailhandelsgebied werd de laatste jaren heel wat onderzoek verricht. De Provincie Oost-Vlaanderen biedt de lokale besturen bovendien een pak aan informatie die zij kunnen inzetten om een sterke detailhandelsvisie uit te bouwen.

Wij bieden je een overzicht van de voornaamste bronnen voor onze regio.

 • Locatus

  Lokale besturen kunnen gebruik maken van het door de Provincie Oost-Vlaanderen ter beschikking gestelde online winkelbestand Locatus waarin alle mogelijke gegevens rond leegstand, winkelpanden, commerciƫle dienstverlening zijn opgenomen. De Provincie biedt alle steden en gemeenten gratis toegang tot Locatus. Contacteer hiervoor de provinciale dienst Economie.

 • De gemeentelijke feitenfiches detailhandel

  Lokale overheden kunnen vrij toegang krijgen tot een pak nuttige detailhandelsinformatie over hun gemeente via de gemeentelijke feitenfiches. De feitenfiches worden sinds 2014 voor elke Vlaamse gemeente opgemaakt. Ze bevatten een schat aan detailhandelsinformatie voor jouw gemeente: naast analyses van de vraag- en aanbodgegevens worden ook demografische cijfers en tewerkstellingscijfers mee opgenomen.

 • Toekomstige detailhandelsontwikkelingen

  Welke impact kan de komst van nieuwe detailhandel hebben op de bestaande? Wat is de economische haalbaarheid van bijkomende winkels?
  Je kan aan de Provincie Oost-Vlaanderen vragen om het effect te berekenen van nieuwe - of gewijzigde - grootschalige detailhandelsontwikkelingen op het bestaande aanbod.

 • Provincie in cijfers

  Via deze website kunnen lokale besturen makkelijk cijfers ontsluiten en kaartmateriaal aanmaken van hun stad of gemeente en dit voor verschillende domeinen; economie, arbeidsmarkt, wonen, bevolking, ...

 • Gemeente- en stadsmonitor

  Een andere bron van cijfermateriaal en statistieken bruikbaar voor eigen gemeente is deze monitor. De selectie van omgevingsindicatoren die worden gebruikt zijn afkomstig uit geregistreerde databanken. De gemeente- en stadsmonitor geeft toegang tot cijfers over jouw gemeente voor verschillende domeinen.