initiële doelstelling pwa

Een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) was een gemeentelijke dienst met een tweeledig doel:

  • Laaggeschoolden tewerkstellen, in nauwe samenwerking met de VDAB: zij voerden activiteiten uit die niet of moeilijk gerealiseerd kunnen of mogen worden door het gewone arbeidscircuit
  • Integratie van langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt bevorderen

In de meeste gemeenten ondersteunden de PWA'ers de eigen gemeentelijke diensten. Zij werden bijvoorbeeld ingezet als stadswacht, in de speelpleinwerking, als begeleiders van busvervoer voor scholen en in de klusjesdienst.

stopzetting PWA

Door allerlei gewijzigde regelgeving en door de maatschappelijke evoluties is de werking van het PWA sterk afgezwakt. Sinds 1 juli 2014 is in uitvoering van de zesde staatshervorming de bevoegdheid over PWA's overgedragen aan de gewesten. Vlaanderen heeft hierop beslist om de huidige werking van het PWA vanaf 01/01/2018 definitief stop te zetten en te vervangen door Wijkwerken.

Wijkwerken als activerende maatregel

Sommige werkzoekenden hebben een zogenaamde grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat zij om diverse redenen niet onmiddellijk inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze personen is deeltijds en/of voltijds werk niet onmiddellijk haalbaar.

Via het nieuwe Wijkwerken krijgen zij de kans om een zeer beperkt aantal uren te presteren in een laagdrempelige werkomgeving en zo stap voor stap competenties bij te leren. Het is de bedoeling dat zij maximum na 6 maanden de volgende stap in het traject naar werk zetten. Bijvoorbeeld door een stage te doen, een opleiding te volgen, ... Zo vormt het nieuwe Wijkwerken het bestaande PWA-systeem om tot een activerend werkgelegenheidsinstrument.

Wijkwerken geclusterd

Waar vroeger elke gemeente een autonome PWA-werking had, is er voor het Wijkwerken een minimum schaalgrootte van 60.000 inwoners vereist. Gaan werken in clusters bleek dus de voor de hand liggende oplossing. 

Na veel overleg tussen de lokale besturen is de puzzel van het Wijkwerken in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen gelegd. De lokale besturen die Wijkwerken willen organiseren, werken in de regio vanaf 2018 in vier clusters.  Deze clusters zullen het Wijkwerken coördineren voor hun clusterwerkingsgebied. 

Het gaat om volgende clusters:

Aalst, Herzele, Geraardsbergen en Oudenaarde worden voor hun cluster de hoofdverantwoordelijke.

Gavere sluit aan bij de cluster Nazareth.

Brakel, Kluisbergen, Maarkedal en Wortegem-Petegem beslisten niet toe te treden tot een cluster. De VDAB zal het Wijkwerken voor deze gemeenten organiseren binnen hun bestaande dienstverlening. Wellicht zal dat gebeuren vanuit hun kantoren in Oudenaarde of Ronse.

 

LAATSTE NIEUWS

Vanuit het Streekoverleg blijven we de werking van de 4 clusters ondersteunen. In overleg met de vier clusters en de VDAB zullen wij ook een Lerend Netwerk opstarten voor het personeel dat het Wijkwerken in hun cluster dient uit te werken en vorm te geven. 

Meer info