Voor heel wat werkzoekenden is de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt heel groot. Dit betekent dat zij niet onmiddellijk inzetbaar zijn op die arbeidsmarkt. Oorzaken hiervan zijn van allerlei aard: geen gepaste competenties, te weinig werkervaring, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, …

Ook in onze regio is dat een grote groep: van de 11.521 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) behoren er 10.131 of bijna 88% tot een of meer specifieke doelgroep die al te vaak niet of niet onmiddellijk toeleidbaar is naar het Normaal Economisch Circuit (NEC) - cijfers maart 2018.

Daarom is het belangrijk die groep maximaal kansen te bieden en hen werkervaring laten opdoen via het systeem van Tijdelijke Werkervaring (TWE).

Concept Tijdelijke Werkervaring in een notendop

Doelstelling

Vlaanderen wil hiermee de mogelijkheid bieden om competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving. Dit met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en de doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC) te bevorderen.

Duurtijd

Tussen 1 à 2 jaar, met waar mogelijk een snellere doorstroom naar het NEC. Inhoud en duurtijd van het traject kunnen worden aangepast aan de noden van de deelnemer. Doorgedreven maatwerk dus.

Doelgroep

De trajecten tijdelijke werkervaring staan open voor alle werkzoekenden, ongeacht of ze een werkloosheidsuitkering ontvangen of niet. Tijdens het traject behouden zij hun statuut van werkzoekende. Het gaat specifiek om werkzoekenden:

  • Met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, voornamelijk omwille van een gebrek aan generieke competenties en geen of weinig (recente) werkervaring
  • Met voldoende leerpotentieel om de obstakels die instroom in een job in het NEC verhinderen binnen beperkte tijd weg te werken
  • Voor wie duurzame tewerkstelling in het NEC na maximum 2 jaar een haalbare kaart moet zijn

Twee concrete instrumenten

Binnen het traject Tijdelijke Werkervaring kunnen werkzoekenden als volgt ingezet worden:

Artikel 60

Tijdens het traject verricht de deelnemer (beperkte) arbeidsprestaties. Dit met het oog op het behoud van reeds verworven competenties, kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe.

Wie instapt vanuit artikel 60 krijgt wel een arbeidsovereenkomst. Dit traject is er immers ook op gericht sociale rechten op te bouwen.

Wijk-werken

Een ander belangrijk deeltraject is het Wijkwerken. Ook via dit traject kunnen werkzoekenden werkervaring opdoen.

Het is belangrijk dat deze twee soorten trajecten op een optimale manier worden uitgewerkt in de regio en er een divers en ruim aanbod is.