Lopende oproepen

Sinds 1 okober staan onderstaande ESF-oproepen open. Indienen kan nog tot 15 januari 2019.

Duaal leren in Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

ESF zoekt pioniers die de mogelijkheden van duaal leren in het Hoger onderwijs en het Volwassenonderwijs willen verkennen. Ook voor deze onderwijsniveaus biedt duaal leren heel wat troeven voor een betere arbeidsmarktpositie van studenten en cursisten.

Zowel koepelorganisaties, associaties, hogescholen, universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, sectororganisaties, werkgeversorganisaties, federaties, werkgevers ... kunnen een projectvoorstel indienen.

Deadline: 15 januari 2019

Meer info via onze pagina Subsidies


Oproep duale leertrajecten secundair onderwijs schooljaar 2019-2020

ESF wil de nieuwe studierichtingen die via duaal leren worden georganiseerd een duwtje in de rug geven. 

Sectororganisaties kunnen een project indienen dat de nieuwe duale opleidingstrajecten voorbereidt en uitvoert.

Deadline: 15 januari 2019

Meer info via onze pagina Subsidies