Sociale economie?!

De sociale economie bestaat uit bedrijven met een sociaal doel: ze stellen mensen tewerk die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt of ijveren voor het milieu. Onder de bekendste sociale economie-bedrijven vallen sociale werkplaatsen en lokale diensteneconomiebedrijven zoals fietspunten en kringwinkels.

Sociale economie in de regio

Momenteel zijn twee clusters sociale economie actief binnen de regio:

  • ‘Handel Samen & Sociaal’ voor Aalst als trekker met participatie van Lede, Denderleeuw, Haaltert, Erpe-Mere en Ninove
  • ‘SEVA’ (sociale economie Vlaamse Ardennen) met als trekker Geraardsbergen en participatie van Brakel, Oudenaarde, Ronse en Zwalm

Doelstelling van deze clusterwerking is om ‘Sociale Economie’ beter bekend te maken en na te gaan welke rol/taken deze kunnen opnemen en/of uitvoeren voor de lokale besturen.

Het Streekoverleg werkt nauw samen met deze twee clusterwerkingen en zet deze onder het "Versterkt streekbeleid" ook verder.  

Waar wil het Streekoverleg meerwaarde bieden?

Er zijn wel nog wat blinde vlekken binnen het werkingsgebied waar ‘Sociale Economie’ niet of nauwelijks aanwezig is. De daaraan gekoppelde initiatieven zijn ook vaak minder goed of niet gekend.

Ook een versterkte wisselwerking tussen de sociale economie en de reguliere economie kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor de regio. Daarom zal het Streekoverleg samen met de Provincie Oost-Vlaanderen actie ondernemen om nog meer lokale besturen te overtuigen van de meerwaarde van ‘Sociale Economie’ voor hun werking en inwoners.

Zo bracht de Provincie Oost-Vlaanderen een brochure uit die een overzicht biedt waar je sociaal kan aankopen. Wedden dat je na het lezen van deze gids ook bij de sociale economie wil kopen?

Concreet is onze doelstelling hierbij drieledig:

  • Komen tot meer sociale economieprojecten en dus ook meer tewerkstelling van specifieke doelgroepen in de regio
  • Betere doorstroom/uitstroom vanuit de sociale economie naar de reguliere economie
  • Meer actieve interactie en wisselwerking tussen sociale economie en lokale besturen opstarten

onze Partners in dit verhaal

Acties zullen we opzetten samen met de twee clusterwerkingen van ‘Handel Samen & Sociaal’ en ‘SEVA’ , lokale besturen, Provincie Oost-Vlaanderen, sociale partners, sociale economie-projecten, ondernemingen, VDAB, …